Preloader
ul. Skarbowców 121a, 53-025 Wrocław

IMPLANTOLOGIA

Najkorzystniejszą i najbardziej fizjologiczną metodą odbudowy braków zębowych jest ich rekonstrukcja przy pomocy implantów. Leczenie z zastosowaniem implantów jest nowoczesną metodą leczenia, stosowaną z powodzeniem na świecie od ponad 40 lat. Nieustannie udoskonalane są technologie implantologiczne w oparciu o wieloletnie doświadczenia kliniczne oraz badania naukowe.

Implant dentystyczny jako jedyne rozwiązanie w stomatologii, nie maskuje braku zębowego, ale odtwarza prawidłowo funkcjonujący i naturalnie wyglądający nowy ząb. Implant sam w sobie jest częścią niewidoczną, tak samo jak częścią niewidoczną są korzenie zębów.

Implant dentystyczny jest odpowiednikiem korzenia zęba, osadzony jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza. 

Implanty wykonane są z tytanu. Jest to materiał całkowicie biozgodny, a co za tym idzie organizm uznaje go za swoją integralną część. Dopiero na implancie osadza się koronę protetyczną, która uzupełnia brak zębowy.

Pracujemy tylko na najlepszych materiałach - niemieckim systemie Ankylos, ICX i na szwajcarskim systemie Straumann. Nie eksperymentujemy na pacjentach tanich systemów implantologicznych, których jest coraz więcej na rynku. Systemy te są poparte wieloletnimi badaniami i charakteryzują się znakomitymi rezultatami u pacjentów. Są to implanty stomatologiczne gwarantujące naszym pacjentom najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz znakomitą estetykę.

Możliwości leczenia implantoprotetycznego:

 • Odbudowa pojedynczego zęba 
 • Odbudowa kilku zębów
 • Stała odbudowa bezzębnego wyrostka zębodołowego

Możliwa już od 6 implantów w zakresie szczęki i 4 implantów w zakresie żuchwy.

 • Proteza wsparta na implantach.

Umocowanie protezy na implantach znakomicie stabilizuje i znacznie zwiększa komfort użytkowania protezy. Różne opcje zakotwienia protezy (locatory, zatrzaski kulowe, teleskopy SYNCONE) przedstawione będą podczas wizyty konsultacyjnej.

 • Zabiegi regeneracyjne kości.

Po usunięciu zęba dochodzi do utraty kości i błony śluzowej w wymiarze pionowym i poziomym. W wyniku długoletniego braku uzupełnienia brakującego zęba dochodzi do znacznego zaniku uniemożliwiającego prosty zabieg implantacji - w takich przypadkach konieczny jest zabieg regeneracyjny kości i/lub tkanek miękkich. W zależności od rozległości ubytku tkanki kostnej lub tkanek miękkich możliwy jest zabieg regeneracji kości wraz z jednoczasową lub odroczoną implantacją.

W przypadku implantacji której zadaniem jest odtworzenie brakujących górnych zębów w odcinkach bocznych często konieczne jest wykonanie tzw. Sinus Lift’u - zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej .Zabieg polega na zwiększeniu wolumenu kostnego w bocznych odcinkach szczęki poprzez wprowadzenie materiału kościozastępczego w miejsce zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej - dzięki czemu stwarza się miejsce dla wprowadzenia implantu.

W zależności od ilości pierwotnej kości zabieg ten wykonywany jest jako procedura równoległa z implantacją lub jeśli tkanki kostnej jest ekstremalnie mało - poprzedzająca o kilka miesięcy zabieg implantacji.

Metoda regeneracyjna wybierana jest indywidualnie do konkretnego przypadku aby osiągnąć najlepszy efekt kliniczny.

 • Zabieg regeneracyjny tkanek miękkich (błony śluzowej jamy ustnej). Zabiegi z zakresu implantologii łączą się często z konieczności odtworzenia utraconego dziąsła wokół przyszłych koron protetycznych. Zabiegi te pozwalają na długoczasowy, stabilny efekt terapeutyczny.


Przebieg leczenia implantoprotetycznego

 1. I wizyta konsultacyjna podczas którego wykonywane jest badanie kliniczne i diagnostyczne (tomografia komputerowa CBCT, ewentualnie zdjęcie panoramiczne), często pobierane są wyciski celem wykonania wizualizacji docelowego uzupełnienia protetycznego, szablonów radiologicznych i chirurgicznych.
  Po analizie badań diagnostycznych na tej samej lub kolejnej wizycie przedstawiany jest indywidualny plan leczenia, koszty zabiegu, wady i zalety różnych opcji terapii.
 2. II implantacja - zabieg implantacji przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym dzięki któremu pacjent nie odczuwa bólu. Dla wykwalifikowanego lekarza implantologa jest zabiegiem rutynowym. Wszczepione implanty pozostawione są do tzw. gojenia otwartego lub zamkniętego. Przy gojeniu otwartym do implantu w dniu zabiegu przykręcana jest śruba gojąca ,która konturuje profil dziąsła wokół przyszłej korony protetycznej.
  Przy małej stabilizacji początkowej implantu wykonuje się tzw gojenie zamknięte - implant przykryty jest błona śluzową i dopiero po okresie conajmniej 6 tygodni gojenia do implantu mocuje się śrubę gojącą.
 3. III Po okresie gojenia pobierane są wyciski pod uzupełnienia protetyczne. Dzięki cyfryzacji procedur protetycznych (system CEREC) możliwe jest oddanie gotowej pracy porcelanowej w dniu pobrania wycisku.


Zastąpienie jednego zęba:
Zastąpienie kilku zębów:
KROK 1
 • Konsultacja ze specjalistą stomatologiem.
 • Dokonuje się szczegółowego badania dentystycznego.
 • Wykonuje się badanie rentgenowskie i wycisk(i) szczęki.
KROK 1
 • Konsultacja ze specjalistą stomatologiem.
 • Dokonuje się szczegółowego badania dentystycznego.
 • Wykonuje się badanie rentgenowskie i wycisk(i) szczęki.
KROK 2
 • Implant dentystyczny zostaje założony. Czas gojenia zależy od ilości i stanu kości oraz warunków klinicznych.

  W zależności od stanu zdrowia indywidualnego pacjenta, końcowy zabieg Kroku 2 może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowy łącznik i korona są zakładane natychmiast.
  2. Implant dentystyczny jest przykrywany tkanką miękką i podczas procesu gojenia nakłada się koronę przytwierdzaną do szkliwa lub tymczasową, wyjmowaną, częściową protezę.
  3. Stały łącznik i ostateczna korona są zakładane natychmiast.
KROK 2
 • Implant dentystyczny zostaje założony. Czas gojenia zależy od ilości i stanu kości oraz warunków klinicznych.

  W zależności od stanu zdrowia indywidualnego pacjenta, końcowy zabieg Kroku 2 może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowe lub stałe łączniki oraz tymczasowy most są zakładane na czas gojenia.
  2. Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką, a na życzenie, podczas gojenia zakłada się tymczasowy wyjmowany most.
  3. Stałe łączniki i ostateczny most są umieszczane natychmiast.
KROK 3
 • W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowy łącznik jest zastępowany łącznikiem stałym. Pobiera się wycisk. Zakłada się tymczasową koronę.
  2. Podczas drugiej operacji odsłania się implant dentystyczny i założony zostaje łącznik. Zakłada się tymczasową koronę.

 • Po okresie gojenia wykonuje się wycisk dla ostatecznej korony. Tymczasowa korona jest ponownie założona.
KROK 3
 • W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowe łączniki są zastępowane stałymi łącznikami. Pobiera się wycisk i zakłada tymczasowy most.
  2. Podczas drugiej operacji odkrywa się implanty dentystyczne i zakłada się łączniki. Można założyć tymczasowy most.

 • Po okresie gojenia wykonuje się wycisk dla ostatecznej korony. Tymczasowa korona jest ponownie założona.
KROK 4
 • Nowa, precyzyjnie wykonana korona, wyglądająca jak prawdziwy ząb, jest zamocowana na stałe do łącznika.
KROK 4
 • Umieszczany jest zestaw nowych zębów, precyzyjnie wykonanych i wyglądających jak prawdziwe zęby.
Zastąpienie pełnego łuku zębów – opcja stała Zastąpienie pełnego łuku zębów – opcja wyjmowana
KROK 1
 • Konsultacja ze specjalistą stomatologiem.
 • Dokonuje się szczegółowego badania dentystycznego.
 • Wykonuje się badanie rentgenowskie i wycisk(i) szczęki.
KROK 1
 • Konsultacja ze specjalistą stomatologiem.
 • Dokonuje się szczegółowego badania dentystycznego.
 • Wykonuje się badanie rentgenowskie i wycisk(i) szczęki.
KROK 2
 • Zostają założone implanty dentystyczne. Czas gojenia zależy od ilości i stanu kości oraz warunków klinicznych.

  W zależności od stanu zdrowia indywidualnego pacjenta, końcowy zabieg Kroku 2 może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowe lub stałe łączniki oraz tymczasowy most pełnego łuku są zakładane podczas gojenia.
  2. Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką i podczas procesu gojenia zakładana jest wyjmowana proteza pełnego łuku.
  3. W niektórych przypadkach można natychmiast założyć stałe łączniki i ostateczny most pełnego łuku.
KROK 2
 • Zostają założone implanty dentystyczne. Czas gojenia zależy od ilości i stanu kości oraz warunków klinicznych.

  W zależności od stanu zdrowia indywidualnego pacjenta, końcowy zabieg Kroku 2 może być jednym z następujących:
  1. Podczas gojenia zakłada się łączniki i tymczasową, wyjmowaną protezę pełnego łuku.
  2. Implanty dentystyczne są przykrywane tkanką miękką i podczas procesu gojenia zakładana jest wyjmowana proteza pełnego łuku.
  3. W niektórych przypadkach można natychmiast założyć stałe łączniki i ostateczny most pełnego łuku.
KROK 3
 • W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowe łączniki jest zastępowane stałymi łącznikami. Pobiera się wycisk i zakłada się tymczasowy most.
  2. Podczas drugiej operacji odsłania się implanty dentystyczne i zakłada się łączniki. Zakłada się wyjmowaną, tymczasową protezę.

 • Po okresie gojenia wykonuje się wycisk ostatecznej odbudowy. Wyjmowana tymczasowa proteza jest ponownie nakładana.
KROK 3
 • W zależności od sytuacji indywidualnego pacjenta, następny krok może być jednym z następujących:
  1. Tymczasowe łączniki jest zastępowane stałymi łącznikami. Pobiera się wycisk i zakłada się tymczasową protezę.
  2. Podczas drugiej operacji odsłania się implanty dentystyczne i zakłada się łączniki. Zakłada się tymczasową protezę.

 • Po okresie gojenia wykonuje się wycisk ostatecznej odbudowy. Tymczasowa proteza jest ponownie nakładana.
KROK 4
 • Umieszczany jest szereg nowych zębów, pieczołowicie wykonanych i wyglądających jak prawdziwe zęby.
KROK 4
 • Umieszczany jest szereg nowych zębów, precyzyjnie wykonanych i wyglądających jak prawdziwe zęby.
Implantologia
Gotowy implant - przekrój rzuchwy

Zapytaj o wizytę

!
!
!
!
Anuluj
Proszę wybrać lekarza
Wybierz osobę z pośród aktualnie dostępnych.

Zapytaj o wizytę

!
!
!
!
Anuluj

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.